Utbildning – en investering för framtiden

Att utbilda sig är alltid en smart investering och det finns en mängd olika utbildningar med varierande grad och innehåll. I Sverige går man alltid i grundskolan från klass 1 till 9, för att sedan välja en treårig gymnasieutbildning. Som vuxen kan man sedan välja högskoleutbildning. Det finns även enstaka kurser som man kan läsa för att komplettera betygen, eller för att bygga på en redan avklarad utbildning.

Val av utbildning på högskola

En del personer vet redan vad de ska studera till i tidigt stadium, men ibland kan det vara svårt att välja en utbildning. Många faktorer kan spela in på valet av en utbildning, då valet av utbildning är en del av vad man sedan vill arbeta med. Arbetsmarknaden förändras ständigt genom politiska beslut, ökad eller minskad efterfrågan inom vissa arbeten samt att tekniken förändras. En forskare vid Uppsala Universitet vid namn Georg Graetz, tror att den nya tekniken AI, eller artificiell intelligens, inte kommer att minska sysselsättningen, men tror att AI kan komma att öka löneskillnader i framtiden mellan yrken. När man studerat klart behöver man finna ett arbete och många arbeten idag sker via bemanningsföretag. Att äga ett bemanningsföretag kan vara ett alternativ för den som är riktigt driftig efter sina studier. Om man exempelvis har sitt företag i Göteborg, kan man få professionell hjälp med bemanning i Göteborg med trygga tjänster!

Idag behöver man inte alltid vara fysiskt på plats i en skola då allt fler skolor även har distansutbildning. Man bör välja en yrkesutbildning som man trivs med och som ger arbeten med en bra framtidsprognos för att få ett jobb när studierna är klara. Några yrken som alltid kommer att ha ett stort behov av personal är yrken inom vården, tandvård eller olika typer av serviceyrken. Vill man arbeta med internetteknik och webbdesign är IT-branschen en allt större och växande marknad.

Stöd under studierna

Om man studerar på heltid har man rätt till att kunna ta studielån och få studiebidrag via CSN, som står för Centrala studiestödsnämnden. Man kan antingen ta både lån och bidragsdel ihop, eller ett av alternativen. Det inte många vet, är att Arbetsförmedlingen kan bevilja en betald yrkesutbildning maximalt 1 år om man varit arbetslös länge. Dock måste varje fall prövas om det anses att det är relevant för det individuella fallet, samt att A-kassan är slut. Om man blir godkänd, får man ersättning via Försäkringskassan under ett program på Arbetsförmedlingen, men som högst upp till 1 år. Det finns idag även kortare yrkesutbildningar från 6 månader upp till 1 år som man kan passa på att ta om man hittar något som passar.