CSN-lån

Det är enkelt att vara student i Sverige. Studierna är gratis och som student erbjuds du ett fördelaktigt lån med låg ränta från CSN.

Ta lån för att studera

Att ta studielån från CSN för att studera kan du se som en investering i din framtid. Det finns personer som pluggar utan att ta lån, men de flesta studenter känner att de behöver lån och bidrag för att orka med studierna. Eftersom högskolestudier i Sverige är gratis tar du lånet för att kunna betala dina levnadsomkostnader. Du behöver inte ta fullt studielån, utan kan välja att bara låna till 50 eller 75 procent.

Ditt lån ska betalas tillbaka

Samtidigt som ditt studielån är en investering i din framtid, är det också ett lån som ska betalas tillbaka. Det finns många som tar CSN-lån och pluggar för nöjes skull. Då kan det vara klokare att du försöker dra ner på lånedelen och jobba mer vid sidan om. Det gäller särskilt om studierna inte leder till en specifik utbildning. Det är onödigt att du läser olika kurser under flera år för att sedan inse att du vill utbilda dig till läkare – och har använt upp alldeles för mycket av ditt CSN-lån för att kunna gå utbildningen utan att behöva jobba vid sidan om.

Previous article

Bo var du vill och studera